Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Forest Voices/Skovens Stemmer

 

FOREST VOICES/SOUNDS OF THE ANCIENT NORTH WITH HELLE THUN AND POUL HØXBRO

SPRING IS COMING, SUMMER DRAWS NEAR. THE FORESTS IN SCANDINAVIA ARE ALIVE WITH BIRDSONG, THE BUZZING OF INSECTS AND THE WHISPERING OF THE WIND IN THE TREES.


...But long ago there were also other sounds to be heard...These sounds were just as natural a part of the summer soundscape of the woods, yet they were man-made sounds - the calls and music of the shepherds. These were sounds whose roots lay deep in history - pre-Viking Age sounds that bore messages from summer pasture to summer pasture. The pastures also rang with lovely melodies that simply expressed the shepherds´joy in playing or singing, often in response to the echoes of the very forests themselves.

It was here, deep in the woods, far from villages, that women - the shepherdesses - lived together on the summer pastures in order to fatten the livestock for the winter months. The women made butter and whey cheese in an atmosphere full of life, while the forests rang with the sound of bells. A couple of young men might pass by occasionally, but otherwise the women lived in relative isolation, with long distances between their groups. This is why the high-pitched instruments langelur and vallhorn were used and a quite unique vocal technique, kulning, evolved. These sounds carried over immense distances and enabled the different groups of herders to come into contact with one another. It was also a way of finding an animal - or a human! - who had strayed from the flock.

But it was also wonderful to make music for its own sake in such lovely pastoral surroundings. Many of the shepherdesses had their own favourite spot in the woods, where the acoustics were particularly good. The sound was even better as the mists enveloped the woods at sunset, so the day could end with beautiful melodies and hymn tunes. Later in the evening the women would gather around the fire and sing ballads or play their spilåpipa or willow flutes.

Both the sounds and the music were uniquely special - so special that many deeply regretted the increasing silence of the forest as the traditions began to die out in the 20th century. Fortunately, folk music collectors managed to persuade some of the most practised in the tradition to allow them to notate many of the calls, signals and melodies from this ancient nordic tradition, so it is now well preserved.

It is rare to have the chance to experience the rush of the wings of history,
but it is possible when Helle Thun and Poul Høxbro bring these ancient forest voices to life again.
Their performances, on original instruments, resound with the echoes of ancient times. WELCOME!!

KULNING:
Kulning is a special vocal technique that has evolved over centuries in the Scandinavian herding culture, to enable the shepherdesses to communicate with one another and with their flocks over long distances. The word itself comes from the Swedish "kuh-lock" (calling the cows). The technique is a kind of shout in a very high vocal register and the sound is at once very powerful and very beautiful. It is not known how old the tradition is, but there is general agreement on the fact that Viking priestesses intoned their incantations in a way that may well refer to this ancient nordic vocal sound. The word invoke - "gale" - in this context means high, sharp and penetrating vocal characteristics - exactly the sound of "kulning"!

VALLHORN AND LANGLUR:
The Vallhorn is made of a horn from either a billy-goat or a cow. The tip is cut off so the sound is produced by blowing in the same way as on a trumpet. There are a certain number of fingerholes on the horn, so it is possible to play melodies. The oldest known horns of this type in Scandinavia date from the 6th and 10th centuries - the latter horn is still intact! A similar horn has been found in Denmark, though it is made of wood and probably dates from the Middle Ages. The vallhorn has a completely unique sound. It is a forest voice that produces the most beautiful and bewitching melodies.
The Langlur, unlike the more well known rounded bronze lur, is quite straight and made of wood from the bark of birch trees. It is in effect a long trumpet, but is known as a lur. The oldest of its kind was found in Denmark and is more than 1500 years old. It was found in the Oseberg grave, where a countess - or possibly a Viking priestess - was buried in a magnificent Viking ship and this lur was amongst the many artefacts buried with her.A lur was used to send signals or as a hunting horn. It has a large, commanding sound that travels far.

SELJEFLØJTE (WILLOW FLUTES) and SPILÅPIPA:
Shepherds in Denmark, Sweden and Norway made flutes - just like shepherds all over the world! lutes were used to pass the time of day while they watched over their flocks or to relax with in the evenings. One of the most original of these flutes could be heard in the spring and early summer. This was the Willow Flute. It was only possible to make these overtone flutes in the spring, when the complete bark tube could be loosened from the thin branches. The bark only lasted for a few weeks, so when it was no longer possible to make more flutes, the players had to use those they had and then wait patiently until the following spring to continue practising! This is why this particular flute, with its own special tonality, became well known and loved as the harbinger of spring and summer.
Spilåpipa is a small flute with an intimate, intense, beautiful sound. It is especially associated with the region of Dalarna in Sweden and could very well be a direct descendant in wood of the bone flutes (the forefathers of all flutes) that could be heard in parts of Sweden and Norway right up into the 19th century.

COWBELLS and GOATS BELLS:
These were also a part of the forest sounds when flocks of animals with their collars of bells grazed on the fertile wooded ground. If an animal became separated from the others, the sound of the bells would make it easier to find, and also for the animal to find its way back to the rest of the flock. In a herd of cows, it was customary to regard one as the leader. She would be given a larger bell with a sound familiar to the rest of the herd, so they could easily follow her.

These bells have a history of more than a thousand years. A completely intact cowbell from the 10th century has been found in Scandinavia on the Swedish island of Gotland.  

[Dansk]

Skovens Stemmer/Nordiske urklange med Helle Thun og Poul Høxbro

Foråret kommer, sommeren er nær. De skandinaviske skove genlyder af fuglestemmer,
insekters summen, og vindens susen i trætoppene…

...Men før I tiden var der andre klange, som var ligeså naturlig en del af skovens sommerklange, og den var skabt af mennesker. Det var hyrdernes kald og musik. Disse klange med rødder helt tilbage til før vikingetiden gjaldede i skovene og bar beskeder mellem sætrene eller fæboderne. Landskaberne genlød dog også af melodier, som blot udtrykte hyrdernes glæde ved at spille eller synge de skønne toner i en leg med ekkoet fra skoven.

Det var nemlig her i de dybe skove, langt fra landsbyerne, at kvinderne om sommeren levede sammen på sætre og i fæboder. Her sørgede for at fede dyrene op til vinteren. De lavede smør og myseost, og der var liv og klingende bjælder i skoven. Iblandt kunne et par karle komme på besøg, men det meste af tiden levede kvinderne isoleret, og der var langt mellem de små samfund. Men det var naturligvis vigtigt alligevel at kunne kommunikere med hinanden, hvis f.eks. et dyr var blevet væk, eller man selv var i umiddelbar fare. Dertil anvendte man sig af højt klingende instrumenter som langlur og vallhorn eller en helt speciel sangteknik (kulning), som kunne høres over store afstande. Men det var også vidunderligt blot at spille i den smukke natur. Mange af hyrderne havde sine favoritsteder i skoven, hvor akustikken var særlig god, og dér gik de gerne hen efter dagens arbejde for spille et par særlig smukke melodier eller ligefrem en salme. Senere kunne de så sidde ved ilden og synge viser, fortælle historier eller spille på seljefløjte og spilåpipa...

Både klangene og melodierne er helt enestående. Så mange begræd det, da der  blev mere og mere stille i skovene i begyndelsen af det 20 århundrede, hvor sæter- og fæbodskulturen begyndte at dø ud. Heldigvis lykkedes det i sidste øjeblik at samle rigtig mange af de bedste udøvere og tillige at få skrevet utallige af de urgamle melodier ned, så andre herefter kunne spille dem for fornøjelsen skyld. Derfor døde traditionen aldrig ud.

Det hører dog hører til sjældenhederne at få lov at opleve historiens vingesus gennem denne musik. Men det kan man med sangerinden Helle Thun og musikeren Poul Høxro, når de med sang og autentiske instrumenter bringer disse urgamle klange fra skoven til live igen. Velkommen!

Kulning:

Kulning er en speciel sangteknik, som er udviklet gennem århundrede i den skandinaviske sæterkultur, så hyrderne med sang kunne kommunikere med hinanden eller deres dyreflokke. Selve ordet kommer fra det svenske "Kuh-lock" (ko-lokkeråb). Sangen foregår i en slags råb i et usædvanligt højt leje og den er på samme tid dynamisk og meget smuk. Hvor langt denne tradition går tilbage er svært at sige, men der er enighed omkring, at når vikingernes vølver - altså deres præstinder - "galdrede" deres besværgelser, så var der sandsynligvis tale om denne nordiske, vokale urklang. Ordet "gale" nemlig hentyder til en høj, skarp og gennemtrængende stemmekarakter, præcis som den udføres ved "kulning".


Vallhorn og langlur:

Vallhornet er fremstillet af et horn fra enten gedebuk eller ko. Spidsen er skåret af, så man kan blæse i det og lyden dannes med læberne som på en trompet. Desuden er hornet forsynet med et antal fingerhuller, så man på den måde kan spille melodier på det. De ældste, kendte skandinaviske horn af den type er fra Sverige. Et fra det 6. århundrede og et andet – helt indtakt [!] – fra 900-tallet. Et lignende horn måske fra middelalderen, men af træ, er fundet I Danmark. Hornet har en absolut enestående klang. En skovens stemme der kan frembringe helt specielle og betagende melodier.

Langluren er i modsætning til de berømte, svungne bronzelurer helt lige og lavet af træ beviklet med birkebark. En lang trætrompet, så at sige, men kaldt lur. De ældste af den slags lurer er faktisk fundet i Danmark, og de er mere end 1500 år gamle. I Norge er der fundet en sådan lur fra vikingetiden. Den stammer fra en grav i Oseberg, hvor en fyrstinde, eller ligefrem en vølve, blev gravsat i et prægtigt vikingeskib, og blandt de utallige skate og brugsting hun havde fået med sig i skibet var også en langlur. Instrumentet fungerer som et almindeligt signal- eller jagthorn og har en smuk og stor klang, der når vidt omkring.


Seljefløjte og spilåpipa:

Som over hele verden fremstillede hyrderne i både Danmark, Sverige og Norge naturligvis også fløjter, som de kunne fordrive tiden med at spille på, når de passede dyrene eller slappede af om aftenen. Én af de mest særegne kunne dog kun høres om foråret og noget ind i sommeren. Det var seljefløjten. Kun i forårsmånederne kan man nemlig løsgøre hele barkrør fra de tynde grene og deraf lave denne helt unikke overtonefløjte. De tynde barkrør holdt dog kun et antal uger, og når man ikke længere kunne fremstille flere, måtte man spille på dem, man havde nået at lave og så ellers pænt vente til næste år med at forsætte øvningen. Derfor blev denne fløjte med sin helt særlige skala virkelig kendt og værdsat som en sand forårs- og sommerbebuder.

Spilåpipan er en lille fløjte med en intim og inderlig, smuk klang. Den er specielt knyttet til Dalarna i Sverige, og kunne egentlig være en direkte efterligning i træ af de benfløjter, som er alle fløjters forfædre - og som også kunne høres i visse dele af Sverige og Norge helt ind i 1800-tallet.


Koklokker og gedebjælder: 

Klokker og bjælder var også en del af skovens lydlandskab, når flokke af dyr med deres klokkehalsbånd græssede i den frugtbare skovbund. Havde et dyr fjernet sig fra hjorden, kunne lyden fra den lille bjælde gøre det så meget lettere at finde det igen. Og dyret kunne høre, hvor flokken var - eller som hos køerne, hvor den erfarne lederko blev forsynet med en særlig stor og genkendelig koklokke, som de andre så fulgte.
Både bjælder og klokker har tusindårige aner. Her i skandinavien har man bl.a. fundet en helt indtakt koklokke fra 900-tallet på Gotland.