Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Woodland Music Plays

 

WOODLAND MUSIC PLAYS

Helen Davies - Celtic harp, Poul Høxbro - flutes and percussion

Hush! Listen! The world is alive! Words from a medieval Welsh poem that describes nature´s awakening from the sleep of winter into a world of lush greenery. Summer reigns - the woods rustle with stringed music and the willow tree pipes its melodies...the magical sound of harp and flute playing beautiful medieval melodies.

Helen Davies from Wales and Poul Høxbro from Denmark lead the listener into the world of English medieval music and ancient celtic melody with the gentle, intense sounds of harp and flute coupled with delicate drum rhythms. These ancient celtic sounds are irresistible and timeless, and the same can be said for many of the melodies that have survived in medieval English manuscripts. Sit down under the greenwood tree and dream with us of a journey through lush woodlands, open moorland, flower meadows and along dramatic coastline, through monasteries and courts...all to the words and melodies of ancient Britanica.

It might not be too much to say, that anybody presented to 13th-century English music for this first time, will be astonished. The smooth harmonies are so utterly different from German, Italian and French music from the same period. The tunes, so simple, beautiful and completely timeless, makes this music truly stand out amongst medieval soundscapes. Of course, different people are attracted to very different kinds of music, but very few will be able to resist the pure beauty of these tunes. 

The same might be said about most traditional Celtic tunes. No kind of "folk music" has conquered the world in the same way as the traditional music from Ireland, Scotland and Wales. These tunes have the ability to touch the hearts and souls of people well outside the Celtic realm: they are timeless and know no borders.

So what could be more obvious than mixing these wonderful tunes, rendered to us via manuscripts or oral traditions, placing the old English tunes beside the traditional Celtic, in a way that emphazisis both their similarities and their differences.

That is - in all its simplicity - exactly what we have been wanting to do for years. This programme is a tribute to the perfect tunes of The British Isles.

As a special feature in the Montalbane programme, we will present what we think is a modern time world premiere of a very special Scottish whistle, the so-called Tusculum whistle. This tiny whistle, excavated in Scotland, and now kept in the Museum of Scotland, is made of cast brass and has been dated to the 14th century. The instrument maker Mark Binns has made a copy of this amazing whistle, and it turned out to be a nearly perfect pentatonic whistle. Allthough it's still a work in progress, you will hear a little tune on the whistle. Mark Binns also used the labium features and the dimensions to make a small diatonic whistle. We discovered that the dimensions of the Tusculum whistle work amazingly well when dealing with the challenges of making the smallest of whistles. This pipe will also feature in the programme.

 

[Dansk]

WOODLAND MUSIC PLAYS

Helen Davies - keltisk harpe, Poul Høxbro - fløjter og slagtøj

Tys! Lyt! Verden er levende! Sådan lyder det i et gammelt walisiskt digt, som beskriver, hvordan naturen genopstår af vinterens grav og klæder sig i sin grønne kappe. Sommeren sidder på tronen og spiller sin strengemusik, og piletræet frembringer sine melodier...man kan næsten høre harpen og fløjterne i nogle betagende keltiske melodier.

Det er med sublimt harpespil, bløde og intense fløjtetoner samt delikat trommespil, at Helen Davies fra Wales og Poul Høxbro fra Danmark i dette program fortolker klassisk engelsk middeladermusik og urgamle keltiske melodier. For smuk er den keltiske tone. Dragende, uimodståelig, tidløs. Og nøjagtig det samme gælder for mange af de melodier, der er overleveret i engelske manuskripter fra middelalderen. Tag med på en rejse over grønne bakker, udtrakte heder, blomstrende enge og forrevne klipper, gennem klostergården og riddersalen til toner og tekster fra De Britiske Øer. 

Det er nok ikke for meget sagt, at enhver, som for første gang bliver præsenteret for musik fra 1200-tallets England, vil blive forbavset. Musikkens bløde harmonier er så aldeles anderledes end, hvad man møder i f.eks. fransk, italiensk og tysk musik fra samme periode. Melodierne, så enkle, smukke og helt tidløse gør virkelig den engelske musik til noget helt enestående i de middelalderlige musiklandskaber, og meget få vil være i stand til at modstå den rene skønhed i disse meodier.

Det samme kan siges om de fleste traditionelle keltiske melodier. Ingen type af "folkemusik" har erobret verden på samme måde som den traditionelle musik fra Irland, Skotland og Wales. Disse melodier har helt enestående egenskaber, når det gælder at berøre hjertet, selv hos folk udenfor de keltiske områder. Det er også tidløs musik,  og den kender ingen grænser.

Så hvad kan være mere oplagt, end at blande disse toner, som vi kender enten igennem manuskripter eller fra mundtlig overlevering, og placere de gamle, klassiske engelske middelaldermelodier side om side med de traditionelle keltiske på en måde, som understeger både deres forskelle og ligheder. Dette er - i al sin enkelthed - hvad Helen Davies og Poul Høxbro længe har ønsket at gøre og endelig kan præsentere i dette program, som er en tribut til skønne melodier fra De Britiske Øer.

Som et særligt indslag i programmet præsenteres en meget speciel skotsk fløjte, nemlig den såkaldte Tusculum whistle. Denne diminuitive fløjte som nu opbevares på Museum of Scotland, er fundet i nærheden af North Berwick og dateret til 1300-tallet. Den er lavet i messing, måler blot 14 cm, men har alligevel 6  fingerhuller, som på en moderne "penny whistle".

Den australske instrumentmager, Mark Binns, har lavet en kopi af denne utrolige lille fløjte, og det viste sig, at den faktisk kunne producere en næsten perfekt pentaton skala over 1 og en halv oktav. Denne fløjte har naturligvis en egen lille melodi i programmet. 

Mark Binns anvendte også dimentioner og andre egenskaber hos denne fløjte til at lave en lidt større diatonisk fløjte, og vi opdagede, at netop dimentionerne hos Tusculum-fløjte fungerede overraskende godt, når man skal overvinde udfordringerne ved at lave, og spille på, ganske små fløjter. Denne inspirerede kopi vil også forekomme i programmet.