Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Solo concerts

THE MAGIC OF THE FLUTE

(Solo Program)

THE FLUTE FROM ANTIQUITY TO THE AGE OF THE ENLIGHTENMENT.

download.jpeg

The world´s oldest known musical instruments have been found in caves
in southern Germany. They are well formed flutes made from the bones of vulture, swan and mammoth - and they are 35 - 40.000 years old!

Since then the flute has touched emotions with its compelling, intense tone. Flute-virtouso and storyteller Poul Høxbro has taken some flutes from his collection and invites the listener to travel in sound and story from antiquity to the Baroque.

His programme encompasses primeval atmospheric sounds, music of the Viking Age, medieval harmonies, Scandinavian folk music, Renaissance dance tunes and Baroque solo suites.

Amongst the flutes used are the ancient bone flute, the medieval pipe-and-tabor and double pipes. The nordic willow flute, the Chinese xun and the Irish low whistle.

Inbetween the music are woven stories and legends about music and magical flutes.

Till dig alene Jesu Krist

[Dansk]

FLØJTENS MAGI 

(Solo Program)

POUL HØXBRO - FLØJTER OG FORTÆLLING

I huler i sydtyskland har man fundet verdens ældste musikinstrumenter: Fint forarbejde fløjter af knogler fra svane, mammut og gåsegrib
De er mellem 35.000 og 40.000 år gamle! Siden den tid har fløjten rørt os med sin dragende og inderlige klang.

I dette program har fløjtevirtuosen og historiefortælleren, Poul Høxbro, samlet et udvalg af sine fløjter og inviterer til en oplevelse med toner og fortællinger fra oldtid til barok. Programmet vil byde på urtidsstemninger, vikingeklange og middelaldertoner. Skandinavisk folkemusik, renæssancedanse og solosuiter fra barokken. Fløjterne som kan høres til koncerten er blandt andre den urgamle benfløjte, middelalderens enhåndsfløjte og tromme og dobbeltpipe. Den nordiske seljefløjte og den kinesiske xun samt den  irske low whistle.

IND IMELLEM MUSIKKEN VÆVES FORKLARINGER OG GAMLE LEGENDER OM MUSIK OG MAGISKE FLØJTER.


ECHOES FROM MIDDLE EARTH

(Solo Program)

EXCITING STORIES AND FASCINATING MUSIC FROM THE WORLD OF THE VIKINGS

The Scalds or Bards - familiar to many - were poet-composers who were held in the highest esteem in the Viking Age. They sang and declaimed powerful verses telling of heroic deeds and the art of war to their own accompaniment on the lyre.

Many archaeological artefacts prove another picture of everyday life in the Viking Age - an age which also reverberated to the sound of instruments made with love and skill.

In this solo programme Poul Høxbro sets focus on the wind and percussion instruments of the Viking Age and on the type of music that might have been played on them.

The programme is a rich mixture of concert and story-telling with historical facts thrown in for good measure! Poul Høxbro weaves together interesting information, new discoveries, exciting stories and fascinating music to produce a wonderful tapestry of sounds and words.

The programme can be arranged to suit whatever is required.

Poul Høxbro has spent many years researching unknown aspects of music of the Viking Age. He has given numerous performances in connection with this work and given lectures in no less than four different languages. His duo CD "Kvasir´s Blood" (with Swedish singer and harpist Miriam Andersén) is released on the Danish Classico label.

[Dansk]

KARIS KLANGE

(Solo Program)

FOREDRAG : KONCERT : PERFORMANCE: MUSIK I VIKINGERNES VERDEN V/POUL HØXBRO

Vi kender til skjalden, vikingernes fornemme og højt respekterede  digter/komponist, der med sin lyre sang og foredrog drabelige kvad om heltedåd og krigerkunst. Men en lang række arkæologiske fund beviser, at hverdagen i vikingetiden også genlød af andre toner spillet på instrumenter fremstillet med både kyndighed og kærlighed. 

I dette soloprogram fokuserer Poul Høxbro på vikingernes blæse- og slagtøjsinstrumenter samt på den type af musik, der kan have været spillet på dem. En blanding af foredrag, koncert og fortælling, hvor Poul Høxbro jonglerer med spændende informationer og nye opdagelser, medrivende historier og fascinerende vikingetoner.

PROGRAMMET KAN DESUDEN HELT TILPASSES FORSKELLIGE BEHOV. INFORMATION, HISTORIEFORTÆLLING OG MUSIK KAN BLANDES PÅ VIDT FORSKELLIGE MÅDER ALT EFTER ØNSKE. 

Poul Høxbro har gennem en årrække udforsket aspekter af vikingetidens musik sammen med den svenske sanger og harpenist, Miriam Andersén. Sammen har de indspillet CD’en Kvasirs blod for det danske pladeselskab, Classico. Givet masser af koncerter og holdt foredrag på ikke mindre end 4 forskellige sprog om vikingernes musik.


TONES AND TALES FROM DISTANT TIMES 

(Solo Program)

FOLLOWING IN THE FOOTSTEPS OF A MINSTREL IN MEDIEVAL EUROPE 

Once upon a time.. in the Middle Ages...in Europe...

The congregation is almost dancing in the aisles of the churches as they forget the world outside and sing the much loved hymns and sequences.
Kings, nobles and clerics show off their status to the world with imposing music played by the foremost musicians.

The people abandon themselves to the sound of the music at every festive event.

Scholars exchange heated views as to whether music and instruments are a devotional part of God´s creation or a direct route to perdition - a swaying bridge between heaven and earth or the dance of the devil. New mystical and impressive stories about the indomitable power of music are carried by travellers and listened to in frightened fascination.

Let yourself be led to this place in time with Poul Høxbro as your guide. Hear fragments of this world on a journey through medieval Europe in the footsteps of the travelling minstrel.

[Dansk]

SÅ LANGT AF LED

(Solo Program)

EN REJSE I ORD OG TONER GENNEM MIDDELALDERENS EUROPA.


Et sted i Europa engang i middelalderen... Menigheder danser næsten i kirkerne, når de glemmer verden og synger de elskede hymner og sekvenser. Konger, fyrster og gejstelige lader impossant musik lyde og de dygtigste musikere optræde, når de skal vise deres status over for omverdenen. Folket hengiver sig uforbeholdent til spillemandens toner ved enhver festlig lejlighed.
De lærde har heftige meningsudvekslinger om, hvorvidt musik og instrumenter er en opbyggelig del af Guds skaberværk eller en direkte vej til fortabelse - en gyngende bro mellem himmel og jord eller et djævelens ritual. Nye mystiske og drabelige historier om musikkens utæmmelige kraft bringes videre af de rejsende og lyttes til med skrækblandet fascination.

Bliv ført til dette sted og oplev brudstykker af denne verden med Poul Høxbro som spillende og fortællende guide på en færd gennem middelalderens Europa - i sporet af den rejsende leger.


POPULAR DANCING IN THE GREAT HALL

P o u l   H ø x b r o
Pipe and tabor, dance instructions                                                       

(Course)

Chain dances ­ carols ­ were without question the most popular type of dances in the Middle Ages. As the dances progressed through the streets, the chains grew longer and longer as more and more people joined in the dance, which could continue for hours. Young girls donned their prettiest clothes ­ maybe they would meet their future husband amonst the dancers! These popular dances were also adopted by the noble knights and young ladies of high society.

There are no contemporary medieval sources to tell us exactly what steps and variations were danced, but we can gain a fairly accurate idea from the 16th century dancing schools and more particularly from the descriptions of the many different Branles ­ evidently extremely popular in the higher classes of society. These tutors are also full of important information as to the etiquette required in the ballroom!

Learn these dances and elegant gestures to the accompaniment of that most popular of medieval dance bands ­ the pipe and tabor.

[Dansk]

KÆDEDANS I RIDDERSALEN 

P o u l   H ø x b r o
pibe og tromme, danseinstruktion.                                                       

(Kursus)

Kædedans var middelalderens mest populære danseform. I byerne kunne disse kæder blive utroligt lange og bevæge sig gennem gaderne i timevis. De unge piger blev stadset op og fandt måske sin kommende ægtemand blandt de dansende. Kirken måtte gang på gang påtale og forbyde dans i og omkring kirkerne og disse folkelige danse blev også en væsentlig kilde til underholdning blandt de noble riddere og frøkener.

Hvad disse danse indeholdt af trin og finesser får vi et temmelig godt billede af gennem 1500-tallets trykte danseskoler, hvor specielt de mange forskellige branlerklart illustrerer den folkelige afsmitning på dansene i de bedre kredse. Samtidigt indeholder disse skoler også nyttige anvisninger på, hvordan man skal opføre sig, for nu ikke at virke for grov og uslebet.

Lær disse danse og gebærder til akkompagnement af middelalderens mest populære danseband,  pibe og tromme.