Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Solo concerts

THE MAGIC OF THE FLUTE

(Solo Program)

THE FLUTE FROM ANTIQUITY TO THE AGE OF THE ENLIGHTENMENT.

download.jpeg

The world´s oldest known musical instruments have been found in caves
in southern Germany. They are well formed flutes made from the bones of vulture, swan and mammoth - and they are 35 - 40.000 years old!

Since then the flute has touched emotions with its compelling, intense tone. Flute-virtouso and storyteller Poul Høxbro has taken some flutes from his collection and invites the listener to travel in sound and story from antiquity to the Baroque.

His programme encompasses primeval atmospheric sounds, music of the Viking Age, medieval harmonies, Scandinavian folk music, Renaissance dance tunes and Baroque solo suites.

Amongst the flutes used are the ancient bone flute, the medieval pipe-and-tabor and double pipes. The nordic willow flute, the Chinese xun and the Irish low whistle.

Inbetween the music are woven stories and legends about music and magical flutes.

Till dig alene Jesu Krist

[Dansk]

FLØJTENS MAGI 

(Solo Program)

POUL HØXBRO - FLØJTER OG FORTÆLLING

I huler i sydtyskland har man fundet verdens ældste musikinstrumenter: Fint forarbejde fløjter af knogler fra svane, mammut og gåsegrib
De er mellem 35.000 og 40.000 år gamle! Siden den tid har fløjten rørt os med sin dragende og inderlige klang.

I dette program har fløjtevirtuosen og historiefortælleren, Poul Høxbro, samlet et udvalg af sine fløjter og inviterer til en oplevelse med toner og fortællinger fra oldtid til barok. Programmet vil byde på urtidsstemninger, vikingeklange og middelaldertoner. Skandinavisk folkemusik, renæssancedanse og solosuiter fra barokken. Fløjterne som kan høres til koncerten er blandt andre den urgamle benfløjte, middelalderens enhåndsfløjte og tromme og dobbeltpipe. Den nordiske seljefløjte og den kinesiske xun samt den  irske low whistle.

IND IMELLEM MUSIKKEN VÆVES FORKLARINGER OG GAMLE LEGENDER OM MUSIK OG MAGISKE FLØJTER.


Loud blows the Horn of Heimdal

(Solo Program)

vikingeblæseinstr.jpg

Music from the Viking Age

A performance/lecture/recital by Poul Høxbro

With resounding horns, magical flutes, shimmering shawms and jingling bells, the Viking world rang with the sounds of many different musical instruments - and many more types of music than the singing of the poets (skjalds) and the strumming of lyres. And if there is one person who has delved deeply into the history of these sounds, it is Poul Høxbro.

Take a journey with him back to the Viking Age and he will spellbind you with fascinating facts, wonderful stories and - most of all - the surprising richness and diversity of musical expression found in the various wind and percussion instruments of the Vikings.

[Dansk]

Højt blæste Heimdal

(Solo Program)

Musik i vikingernes verden

Foredrag/fortælling/koncert ved Poul Høxbro

Gjaldende horn, fortryllende fløjtetoner, skarpe skalmejer og ringlende bjælder...Jo, vikingernes verden genlød af mange forskellige musikinstrumenter og af mange andre typer af musik end skjaldens sang og lyrespil, og er der nogen, der har udforsket disse andre klange, så er det Poul Høxbro. 

Tag med ham tilbage til vikingetiden og oplev ham jonglere med spændende fakta, medrivende historier og - frem for alt - den absolut fascinerende og overraskende rigdom af musikalske udtryk, der kan trylles frem af vikingernes forskellige blæseinstrumenter og slagtøj.

ph_bukkehorn.jpg

TONES AND TALES FROM DISTANT TIMES 

(Solo Program)

FOLLOWING IN THE FOOTSTEPS OF A MINSTREL IN MEDIEVAL EUROPE 

Once upon a time.. in the Middle Ages...in Europe...

The congregation is almost dancing in the aisles of the churches as they forget the world outside and sing the much loved hymns and sequences.
Kings, nobles and clerics show off their status to the world with imposing music played by the foremost musicians.

The people abandon themselves to the sound of the music at every festive event.

Scholars exchange heated views as to whether music and instruments are a devotional part of God´s creation or a direct route to perdition - a swaying bridge between heaven and earth or the dance of the devil. New mystical and impressive stories about the indomitable power of music are carried by travellers and listened to in frightened fascination.

Let yourself be led to this place in time with Poul Høxbro as your guide. Hear fragments of this world on a journey through medieval Europe in the footsteps of the travelling minstrel.

[Dansk]

SÅ LANGT AF LED

(Solo Program)

EN REJSE I ORD OG TONER GENNEM MIDDELALDERENS EUROPA.


Et sted i Europa engang i middelalderen... Menigheder danser næsten i kirkerne, når de glemmer verden og synger de elskede hymner og sekvenser. Konger, fyrster og gejstelige lader impossant musik lyde og de dygtigste musikere optræde, når de skal vise deres status over for omverdenen. Folket hengiver sig uforbeholdent til spillemandens toner ved enhver festlig lejlighed.
De lærde har heftige meningsudvekslinger om, hvorvidt musik og instrumenter er en opbyggelig del af Guds skaberværk eller en direkte vej til fortabelse - en gyngende bro mellem himmel og jord eller et djævelens ritual. Nye mystiske og drabelige historier om musikkens utæmmelige kraft bringes videre af de rejsende og lyttes til med skrækblandet fascination.

Bliv ført til dette sted og oplev brudstykker af denne verden med Poul Høxbro som spillende og fortællende guide på en færd gennem middelalderens Europa - i sporet af den rejsende leger.


POPULAR DANCING IN THE GREAT HALL

P o u l   H ø x b r o
Pipe and tabor, dance instructions                                                       

(Course)

Chain dances ­ carols ­ were without question the most popular type of dances in the Middle Ages. As the dances progressed through the streets, the chains grew longer and longer as more and more people joined in the dance, which could continue for hours. Young girls donned their prettiest clothes ­ maybe they would meet their future husband amonst the dancers! These popular dances were also adopted by the noble knights and young ladies of high society.

There are no contemporary medieval sources to tell us exactly what steps and variations were danced, but we can gain a fairly accurate idea from the 16th century dancing schools and more particularly from the descriptions of the many different Branles ­ evidently extremely popular in the higher classes of society. These tutors are also full of important information as to the etiquette required in the ballroom!

Learn these dances and elegant gestures to the accompaniment of that most popular of medieval dance bands ­ the pipe and tabor.

[Dansk]

KÆDEDANS I RIDDERSALEN 

P o u l   H ø x b r o
pibe og tromme, danseinstruktion.                                                       

(Kursus)

Kædedans var middelalderens mest populære danseform. I byerne kunne disse kæder blive utroligt lange og bevæge sig gennem gaderne i timevis. De unge piger blev stadset op og fandt måske sin kommende ægtemand blandt de dansende. Kirken måtte gang på gang påtale og forbyde dans i og omkring kirkerne og disse folkelige danse blev også en væsentlig kilde til underholdning blandt de noble riddere og frøkener.

Hvad disse danse indeholdt af trin og finesser får vi et temmelig godt billede af gennem 1500-tallets trykte danseskoler, hvor specielt de mange forskellige branlerklart illustrerer den folkelige afsmitning på dansene i de bedre kredse. Samtidigt indeholder disse skoler også nyttige anvisninger på, hvordan man skal opføre sig, for nu ikke at virke for grov og uslebet.

Lær disse danse og gebærder til akkompagnement af middelalderens mest populære danseband,  pibe og tromme.