Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Concert Pastorale

 

CONCERT PASTORAL

Bolette Roed, recorders, Poul Høxbro, galoubet-&-tambourin, cliquettes

Concert Pastoral is Bolette Roed and Poul Høxbro in a close and virtuosly musical interaction.

PLACE THESE INSTRUMENTS IN THE HANDS OF TWO MASTERS AND...LET THE FÊTE COMMENCE!

Musicians in the shrubbery, an exotic shepherd’s instrument, a ballet diva, a chivalrous admirer who is himself the object of admiration. This image perfectly conjures up the essence of the fête champêtre – or rural celebration – as played out by the French aristocracy in the 17th century.

Here, one would dream oneself away to an Utopian idyll according to one’s own interpretation of the grand philosopher Jean-Jacques Rousseau’s theories on the ideal state: being closer to nature and that which is natural. Here, one would play with the idea of the foreign, the savage but alluring world outside the park grounds. Here, the reality of the common people, at once both tempting and repulsive, would be refined, rebuked and cultivated.

For in the artistic music of the time, there are clear parallels to the common, the so-called pristine. Even the foremost composers, such as Jean-Philippe Rameau, enlivened their operas with intermezzi of pastoral or exotic character and the chamber music is filled with dance movements inspired by the traditional music, which was the common people’s natural means of musical expression. This inspiration was not limited to the music itself: even some instruments, traditionally played by only peasants and shepherds, were now adopted by the highest levels of society. Of course in a much refined form so as to satisfy both the discerning musical tastes as well as the aesthetic requirements of appearance. In keeping with this, the instruments were adorned with ebony, silver, ivory and other precious materials.

One such instrument, the medieval pipe-&-tabor is seen on the far right in the painting above. Here in the 17th century it was elevated to galoubet & tambourin, beautifully crafted from precious materials and refined for expert use by professional musicians and noble amateurs. The recorder, seen to the left of the dancer, was often used by composers - also outside Farnce - to invoke the pastoral. It too was extensively refined to meet the demands of the artistic music of the time.

[Dansk]

Concert Pastoral

Bolette Roed, blokfløjter, Poul Høxbro, galoubet-&-tambourin, cliquettes

Concert Pastoral er Bolette Roed og Poul Høxbro i et tæt og virtuost sammenspil. Festlig fransk barokmusik musik, fuld af elegant finesse og med rustik inspiration.

 

Lad disse instrumenter klinge sammen i hænderne på to mestre, og lad de landlige glæder blive vagt til live igen - lige her og nu. Lad festen begynde!

Musikere i buskene, en danserinde, et galant par - alle i smukke, naturlige omgivelser. Bedre kunne man ikke på et enkelt billede udtrykke hele idéen bag en fête champêtre - en ide om en landlig fest, som den i 1700-tallet tog sig ud i den franske overklasses iscenesættelse.

Her drømte man sig bort til en utopisk idyl i sin egen opfattelse af den store filosof, Jean-Jacques Rousseaus tanker om en idealtilstand tættere på naturen, eller det naturlige. Her legede man med den fremmedartede, den farlige men dragende verden på den anden side af parkerne og slottene. Her forfinedes, tugtedes og tæmmedes den virkelighed man på samme tid var tiltrukket og frastødt af - bøndernes, hyrdernes, folkets virkelighed.

For i meget af tidens kunstmusik findes nemlig en klar forbindelse til det folkelige, det såkaldt uspolerede. Selv de største komponister, som Jean-Philippe Rameau, krydrer sine operaer med med intermezzi af pastoral eller eksotisk karakter, og kammermusikken er fyldt med dansesatser inspirerede af den traditionelle musik, som var folkets naturlige, musikalske udtryk. Ja, det blev ikke engang blot ved tonerne. Selv nogle af de instrumenter, som ellers kun anvendtes blandt bønder og hyrder, blev også optaget i de højere klasser. Naturligvis i en yderst forfinet  udgave, så de kunne tilfredsstille både de kræsne musikalske ører og de estetiske krav til øjnene der så; d.v.s. nu udført i ibenholt, sølv, elfenben og andre ædle materialer.

Dette gælder bl.a. det instrument man kan se yderst til højre på billedet foroven, hyrdernes pibe-&-tromme. Her i 1700-tallet blev den af den franske adel forædlet og kaldtes da galoubet & tambourin. Smukt udformet i ædle materialer og forfinet til virtuos brug af professionelle musikere og adelige amatører.

Også blokfløjten, som ses til venstre for danserinden, gennemgik på denne tid en kraftige forædling dikteret af kunstmusikkens krav, og den blev ofte brugt af komponister - også udenfor Frankrig - når de ville understrege et pastoralt udtryk.

Lad disse instrumenter klinge sammen i hænderne på to mestre, og lad de landlige glæder blive vagt til live igen - lige her og nu.

Lad festen begynde!