Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Real Pearls/Ægte Perler

 

SMALL MASTERPIECES - REAL PEARLS

Eisabeth Holmertz - sopran
Fredrik Bock - ærkelut og barokguitar
Poul Høxbro - fløjter og slagtøj

There are times when a piece of music from the past touches the hearts and minds of performers and listeners today. When this happens we are talking of genuine masterpieces, real pearls.
Time stands still when the music of the past speaks a language that connects us today with the people who wrote, played or listened to that same music in times gone by. It is a beautiful way for past and present to meet.

Of course, there are recognised masterpieces that are played constantly all over the world, and there is also plenty of music from the same periods that is maybe best left undiscovered. But in between these two points are a vast number of small pearls that deserve to be played more often. It is this repertoire that forms the basis of "Small masterpieces - real pearls".

There is no national theme, no single composer, no specific historical time-frame. We present a programme of specifically chosen small masterpieces, from the renaissance and the baroque, played with intensity and originality by these three virtuoso and internationally recognised musicians.

It is a programme of songs, dances, suites and sonatas - music which can make the tears flow or the feet to tap.

A rope of musical pearls - real pearls!

 

[Dansk]

ÆGTE PERLER - Musikalske perler på en snor

Eisabeth Holmertz - sopran
Fredrik Bock - ærkelut og barokguitar
Poul Høxbro - fløjter og slagtøj

Når et stykke musik, som er 3-, 4- eller 500 år gammelt kan inspirere og næsten tale direkte en musiker af idag og gennem denne musikers sang eller spil berøre et moderne publikum dybt, er der tale om en sand musikalsk perle. Der er også tale om en situation, hvor tiden ophæves, hvor den fortid, som altid kun eksisterer som en tanke i nuet, taler til os med et sprog, som her og nu binder os sammen med de mennesker, som skrev, spillede og lyttede til samme musik for så længe siden. Det er og bliver et smukt møde mellem fortid og nutid, mellem levende tonekunst og levende mennesker.

Der findes de helt store mesterværker, som med rette bliver spillet igen og igen, og der findes mængder af musik fra de samme tider, som måske bedst forbliver uafdækket i skatkisten. Men indimellem disse yderpunkter gemmer der sig et utal af små perler, som ganske ufortjent ikke spilles så ofte. Det er blandt sådanne musikalske perler, at projektet "Små Mesterværker - Ægte Perler" tager sit udgangspunkt.

Dette program har ikke et nationalt tema, fremhæver ikke en enkel komponist, omfatter ikke en specifik historisk periode. Det præsenterer helt enkelt en række små, men specielt udvaglte mesterværker fra renæssancen og barokken, som fortolkes med en usædvanlig intensitet og originalitet af tre virtuose og internationalt anerkendte musikere.

Sange, danse, suiter og sonater som iblandt kan kalde tårerne frem og andre gange få det til at rykke i dansemusklerne. Musikalske perler på en snor - ægte perler!