Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

From Castle & Cottage/Fra Herregård og Hyrdeskjul

 

FROM CASTLE AND COTTAGE

EN MELODISK FANTASI I DANSK/NORSKE LANDSKABER

Øyonn Groven Myhren - sang, langeleik og seljefløjte, Poul Høxbro - seljefløjte, bukkehorn, klarnett, slåtte-tromme, smældstikker og low whistle.


This new duo of the Norwegian folk singer, Øyonn Groven Myhren, and Danish flautist and percussionist, Poul Høxbro, presents an exciting combination of two quite different musicians. In this programme they explore and combine the depths of both their traditions.
    Individually and in close collaboration they open up to a world of traditional sounds and to music from Danish and Norwegian tunebook collections. This musical partnership aims to allow the melodies and the detailed interpretations be as clear and as pure as possible. Groven and Høxbro´s new programme also gives an impression of all the external influences that from the 18th century onwards influenced farmers, citizens and aristocrats - an enrichment of both Norwegian and Danish culture.

[Dansk]

Fra Herregård og Hyrdeskjul

En melodisk fantasi i dansk/norske landskaber

Øyonn Groven Myhren - sang, langeleik og seljefløjte, Poul Høxbro - seljefløjte, bukkehorn, klarnett, slåtte-tromme, smældstikker og low whistle

Det nye samarbejde mellem den norske traditionsanger, Øyonn Groven Myhren, og den danske flløjte- og slagtøjsspiller, Poul Høxbro, præsenterer en spændende konstellation af to vidt forskellige musikere, som i dette program går helt ind til benet af begge deres traditioner.

Hver for sig og i et tæt sammenspil åbner de til en verden af både traditionelle toner og musik fra gamle danske og norske nodebøger og manuskripter i et musikalskt samarbejde, hvis mål er at lade melodiernes og tolkningernes mange detaljer fremstå så klare og rene som muligt. 

Grovens og Høxbros nye program giver desuden et indtryk af de mange påvirkninger udefra, som allerede i 1700-tallet satte spor i såvel bøndernes som borgernes og adelens musik og således var med til at berige både norsk og dansk kultur. 

Velkommen til en intim koncert med to stærke solister, der tør gå helt ind til kernen af musikken i både solo- og sammenspil.