Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Courteuos Moments/Galante Glimt

 

COURTEUOS MOMENTS - MUSICAL GLIMPSES FROM THE AGE OF ENLIGHTENMENT 

Helen Davies, celtic harp & Poul Høxbro, flutes and percussion

The great church music of J.S.Bach, Handel´s operas and Vivaldi´s concerti are all very familiar to many of us. We know of Marie-Antoinette and the French Revolution, of Rousseau and Voltaire, Gulliver´s Travels and war and colonisation in the turbulent 18th century.

But behind all these events there was the reality of everyday life to be lived by all levels of society - a life spiced with music and dance - but a life for which there was little space in the telling of the bigger historical picture.

The music and song was of the people, inspired by the great masters of music but drawing inspiration from local traditions and the pastoral impressions of wider travel - world music in 18th century clothing.

It is from this treasure trove that HD and PH have woven a collage of velvety sounds and masterly tunes.

The music is played on Celtic harp and low whistle and pipe and tabor. Instruments which are both the preferred favourites of the duo and also very close to the sounds heard in the 18th century.

The concert offers newly discovered harp sonatas by the virtuoso harpist/composer Johann Andreas Kirchhoff (German by birth and Danish in later life), suites from E.Reventlow´s music book of 1799 from Lolland in southern Denmark, English Country Dances, a Danish sonata for flute and figured bass and Danish dance tunes with a French flavour.

 

[Dansk]

Galante Glimt - En musikalsk og poetisk collage fra Holbergs tid 

Helen Davies, keltisk harpe, Poul Høxbro, fløjter, slagtøj og oplæsning


Foto: Suste Bonnén

Vi kender til Holbergs komedier, J. S. Bachs storslåede kirkemusik, Händels operaer og Vivaldis orkestermusik. Vi har hørt om Marie Antoinette og den franske revolution, om Rousseau og Voltaire; om Gullivers rejser og om krige og kolonialisering i det turbulente 1700-tal.
Men bagved alt dette var der jo en hverdag for høj såvel som lav. En hverdag der blev krydret af musik, dans og lekture, som der ikke findes plads til i den store historiefortælling. En hverdagskunst der inspireredes af de store internationale mestres musik og litteratur, men også fandt begejstring i den lokale tradition og i indtryk fra rejser udi den store verden - verdensmusik i 1700-talsklæder.

Det er fra denne skatkiste Helen Davies og Poul Høxbro har hentet musik og berettelser og arrangeret dem i fløjelsbløde toner og skarpe citater.

De to musikere præsenterer musikken på deres favoritinstrumenter: Keltisk harpe, low whistle samt pibe-&-tromme. Instrumenter som ligger dem begge tæt på hjertet og meget tæt på 1700-tallets klangidealer.

Koncerten vil byde på danske harpe- og fløjtesonater, engelske country dances, fynske og franske dansetoner og suiter fra den lollandske nodebog E. Reventlow 1799. Desuden kan man bl.a. høre bitre, britiske iagttagelser af den danske folkesjæl anno 1692, om komiske kærlighedsscener, og tage ved lære af Holbergs fabler.